Nieuws

De laatste nieuwsberichten over de ontwikkelingen van Ons Nieuwe Centrum.

  • Provinciale steun voor versterking Brunssums centrum

    05 november 2021

    Brunssum werkt aan een sterk en levendig stadshart door uitvoering te geven aan de Centrumvisie. De transformatie, sloop en nieuwbouw die hiervoor nodig is vergt een grote investering. Provincie Limburg ondersteunt de centrumontwikkeling met een subsidie van 1 miljoen euro gebaseerd op het “Kader Kwaliteit Limburgse Centra”.

  • Kwaliteitskader en stimuleringsregelingen voor centrum Brunssum

    22 december 2021

    Op 21 december 2021 werd het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader én gelijktijdig de Stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum vastgesteld. Daarmee zet de gemeente weer twee stappen richting een zichtbare verbetering van het centrumgebied.