Uitvoering centrumplan Brunssum in drie stappen

Op dinsdag 21 maart heeft de gemeenteraad van Brunssum besloten dat de uitvoering van het centrumplan wordt opgeknipt in drie stappen. Dit om de uitvoering te kunnen starten op zo kort mogelijke termijn en daarmee de versterking van het centrum in gang te kunnen zetten.

In september 2020 stelde de gemeenteraad unaniem de centrumvisie plus bijbehorend uitvoeringsprogramma vast. In deze visie staan drie nieuwe functies centraal. Meer wonen, meer diensten en meer ontmoeten. Daarbij is het behoud van aantrekkelijk en compacter winkelaanbod ook van belang. Deze functies worden continu afgezet tegen de waarden: verjongen, verduurzamen en internationaliseren.

Het meest omvangrijke project in het centrumplan is het zogenoemde Victoriapark. Dit is het binnengebied tussen Koutenveld en de Kerkstraat.

Victoriapark schets juli 2023
[Ruwe schets - locatie toekomstig Victoriapark] 

In het project Victoriapark worden in totaal 82 nieuwe woningen in het centrumgebied gerealiseerd. Er wordt 4000 m2 winkeloppervlak uit de markt onttrokken en daar komt zo’n 6500 m2 openbare groen in het centrumgebied voor in de plaats.

De ontwikkeling van het Victoriapark staat symbool voor alle functies en waarden uit het centrumplan. Het gaat over de transformatie van een gebied dat momenteel weinig ruimtelijke, economische en maatschappelijke kwaliteit kent naar een gebied dat deze functies uitermate goed invult. In de afgelopen 1,5 jaar zijn diverse scenario’s doorgerekend op haalbaarheid en zijn de noodzakelijke onderzoeken en studies verricht.

Aanpak in drie stappen 

De gemeenteraad heeft besloten dat het plan omwille van haalbaarheid en tempo in drie delen wordt opgeknipt. Gestart wordt dit voorjaar met het zuidelijke deel van het plan, ofwel het gebied tegenover de Hema. Het sloopproces van de benodigde panden is in gang gezet. Het sloopmateriaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Per 1 juli 2023 is de sloop gereed.

Op de vrijgekomen locatie in de Kerkstraat komt een doorgang (de Zuid entree) naar het toekomstige Victoriapark. Daarnaast worden in deze stap in totaal 26 nieuwe woningen, met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd.

In stap twee worden de dan benodigde panden gesloopt en worden eveneens 26 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd. In deze fase wordt al rekening gehouden met het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de derde stap.

Stap drie bestaat uiteindelijk uit de tweede entree naar het Victoriapark, 30 appartementen.

Onder de appartementencomplexen komen commerciële ruimtes voor detailhandel, horeca en diensten.

Extra investering 

De raad kiest voor het meest complete scenario en de daarbij behorende extra investering van € 3 miljoen bovenop het bestaande tekort van € 3,4 miljoen. Wethouder Jaimy van Dijk: “De keuze van de gemeenteraad maakt het voor ons mogelijk om Brunssum de benodigde economische impuls te geven en de leefbaarheid en de aantrekkelijk van het centrum voor bezoekers, bewoners en ondernemers te vergroten. We gaan nu dan ook daadkrachtig aan de slag richting ons nieuwe centrum.”

JaimyVictoriaKerkstraat-PascalMoors-6

Wethouder Jaimy van Dijk op de locatie van het toekomstige Victoriapark. 

Foto: Pascal Moors - Nose for photography