Stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum

De stimuleringsverordening bestaat uit verschillende regelingen die ondernemers financieel helpen om het gewenste kwaliteitsniveau uit het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader te bereiken.

Bent u een nieuwe ondernemer, wilt u uw zaak graag verplaatsen of wilt u misschien iets doen aan de gevel van uw pand en valt uw plan binnen het centrumgebied? Dan is er mogelijk subsidie voor u beschikbaar.

De gemeente Brunssum heeft een stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum ter beschikking gesteld. Deze verordening draagt bij aan de ruimtelijke en economische structuurversterking van het centrumgebied, de kwaliteit van het verblijfsklimaat, het terugdringen van de leegstand en het levendig houden van het centrum. 

De verordening stimuleert de volgende activiteiten: 

1.    het aantrekken van nieuw ondernemerschap of de verplaatsing van bestaande ondernemingen naar planologisch gewenste locaties; 
2.    het concentreren van het traditionele winkelaanbod in het centrumconcentratiegebied en het transformeren van aanloopgebieden; 
3.    het upgraden van de fysieke beeldkwaliteit van het vastgoed in het centrumgebied. 

De stimuleringsverordening bestaat uit een algemeen deel en vijf specifieke regelingen. Namelijk: 

Regeling 1:     Het aantrekken van nieuw ondernemerschap in de vorm van detailhandel, horeca en leisure in het centrumconcentratiegebied; 
Regeling 2:     Het aantrekken van nieuw ondernemerschap in de vorm van dienstverlening en consumentverzorging in de aanloopgebieden; 
Regeling 3:     Het aantrekken van nieuw ondernemerschap in de vorm van horeca op het Lindeplein; 
Regeling 4:     Het verplaatsen van bestaande ondernemingen naar planologisch gewenste locaties in het centrumgebied; 
Regeling 5:     Gevelrenovatiesubsidie in het centrumgebied; 

De voorwaarden kunnen per regeling verschillen. Wilt u meer weten over de inhoud van de regelingen, die informatie vindt u in de Stimuleringsverordening.

Aanvraag

Wilt u -na het lezen van alle informatie- een aanvraag indienen voor een van de regelingen van de stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum. Klik dan hier voor het indienen van uw aanvraag.

Heeft u plannen voor een gevelrenovatie? Maak dan via 045-527 85 55 een afspraak voor een vooroverleg.

Vaststelling

Indien u subsidie op basis van de Stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum hebt verkregen en uw vaststelling wilt melden, dan kan dat via deze link.