Stimuleringsverordening voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing en gevelrenovatie in het centrumgebied van Brunssum

De stimuleringsverordening bestaat uit verschillende regelingen die ondernemers financieel helpen om dat gewenste kwaliteitsniveau ook te bereiken.

De gemeente raad heeft vijf regelingen vastgesteld op 21 -12-2021. Eén regeling is gericht op het aantrekken van nieuwe ondernemers in het centrumgebied op het vlak van winkels, maar ook horeca en leisure. 
Dienstverlenende en consumentverzorgende ondernemers (zoals bijvoorbeeld kappers of makelaars), ziet de gemeente graag in de aanloopstraten. Daarom is er een regeling voor nieuwe ondernemers die zich willen vestigen in zo’n aanloopstraat. En er is een regeling voor bestaande ondernemers die hun zaak graag willen verplaatsen van het centrum naar een aanloopstraat.
Vanuit de centrumvisie, ziet de gemeente ook graag meer horeca op het Lindeplein. Ook daar is dus een stimuleringsregeling voor gemaakt. Tenslotte is er een gevelrenovatiesubsidie die het aantrekkelijk maakt voor pandeigenaren en ondernemers om aan de slag te gaan met de gevel, zodat die op het -in het Stedenbouwkundig Kwaliteitskader- gewenste niveau komt.

De financiële stimuleringsregelingen vergroten de mogelijkheid voor ondernemers om invulling te kunnen geven aan de kansen die zij voor hun zaak zien binnen de ontwikkeling van het centrum van Brunssum.

Je kunt de verordening inzien. In januari 2022 komt er op www.brunssum.nl een formulier om je aan te melden. Mocht je voor die tijd vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de gemeente.