Nieuw bestemmingsplan Victoriapark

Op 12 december heeft de gemeenteraad van Brunssum het nieuwe bestemmingsplan voor het Victoriapark in het centrum van Brunssum vastgesteld. Deze bestemmingsplanwijziging is een belangrijke stap om de geplande woningbouw, de nieuwe commerciële ruimtes en het nieuwe stadspark te kunnen realiseren.

U vindt het raadsbesluit over het vastgestelde bestemmingsplan Victoriapark op Overheid.nl. Het nieuwe bestemmingsplan is van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024* in het gemeentehuis in te zien, maar is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u nog bezwaar maken tegen het besluit. Hoe u dat precies doet, vindt u op overheid.nl.

*) Tijdens de Kerstdagen (25 en 25 december 2023) én op 1 januari 2024 is de gemeente gesloten.

Er is meer informatie te vinden over de ontwikkelingen in het centrum van Brunssum én over het Victoriapark.  Kijk ook op www.onsbrunssum.nl/onsnieuwecentrum en laat u inspireren door de beelden en de verhalen! 

schets Victoriapark juli 2023