Victoriapark: koopappartementen

Achter het Victoriaplein (achter de Albert Heijn dus), komt het nog te ontwikkelen Victoriapark. De eerste aanzet daarvoor is er, maar dat wordt nog helemaal uitgewerkt. Welke stappen gaan we nu zetten?

Het meest omvangrijke project in het centrumplan is het zogenoemde Victoriapark. Dit is het binnengebied tussen Koutenveld en de Kerkstraat, daar waar nu een tijdelijke parkeerplaats ligt.

Victoriapark schets juli 2023

Locatie toekomstig Victoriapark
[Ruwe schets - locatie toekomstig Victoriapark] 

Met het project Victoriapark worden in totaal 82 nieuwe woningen in het centrumgebied gerealiseerd. Er wordt 4000 m2 winkeloppervlak uit de markt onttrokken en daar komt zo’n 6500 m2 openbare groen in het centrumgebied voor in de plaats.

De ontwikkeling van het Victoriapark staat symbool voor alle functies en waarden uit het centrumplan. Het gaat over de transformatie van een gebied dat momenteel weinig ruimtelijke, economische en maatschappelijke kwaliteit kent naar een gebied dat deze functies uitermate goed invult. In de afgelopen 1,5 jaar zijn diverse scenario’s doorgerekend op haalbaarheid en zijn de noodzakelijke onderzoeken en studies verricht.

Aanpak in drie stappen 

De gemeenteraad heeft besloten dat het plan omwille van haalbaarheid en tempo in drie delen wordt opgeknipt. Gestart is in het voorjaar van 2023 met het zuidelijke deel van het plan, ofwel het gebied tegenover de Hema. Het sloopproces van de benodigde panden is in gang gezet. Het sloopmateriaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Per 1 juli 2023 is de sloop gereed.

Op de vrijgekomen locatie in de Kerkstraat komt een doorgang (de Zuid entree) naar het toekomstige Victoriapark. Daarnaast worden in deze stap in totaal 26 nieuwe woningen, met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd.

In stap twee worden de dan benodigde panden gesloopt en worden eveneens 26 appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd. In deze fase wordt al rekening gehouden met het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de derde stap.

Stap drie bestaat uiteindelijk uit aanleg van de tweede entree naar het Victoriapark en de bouw van nog eens 30 appartementen.

Onder de appartementencomplexen komen commerciële ruimtes voor detailhandel, horeca en diensten.

Interesse?

We kunnen ons voorstellen dat u hier graag wilt wonen of ondernemen. Op dit moment is het echter nog te vroeg om deze interesse al door te geven. Dat komt in een later stadium, want er zijn nog wat stappen te doorlopen voordat deze appartementen op de markt zullen komen. Zo moet er nog een projectontwikkelaar worden gezocht (aanbestedingsprocedure) en moeten de plannen daarna verder uitgewerkt worden. Naar verwachting start de bouw niet eerder dan 2025 en worden de eerste appartementen in 2027 opgeleverd. Wilt u dat graag volgen, houdt dan deze pagina in de gaten.