Nieuw mobiliteitsplan

De gemeente Brunssum werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan legt de gemeente keuzes op het gebied van verkeer en vervoer voor de toekomst vast. In augustus 2021 konden inwoners een bijdrage leveren aan dit mobiliteitsplan.

Ruim 300 bewoners deden hieraan mee en lieten weten welke ideeën en wensen ze hebben en welke knelpunten zij signaleren. Onze hartelijke dank daarvoor!

We gaan nu verder met het inventariseren en verwerken van de binnengekomen reacties. In het mobiliteitsplan komt een verantwoording van de manier waarop de reacties in het mobiliteitsplan zijn verwerkt.

Het definitieve mobiliteitsplan wordt in het eerste kwartaal van 2023 door de gemeenteraad vastgesteld waarna het voor iedereen openbaar inzichtelijk wordt.