Herinrichting Loogstraat en Europalaan

De gemeente Brunssum gaat de Loogstraat en Europalaan aanpakken. De aanleiding is de verouderde staat van de asfaltverharding. Om de veiligheid en kwaliteit van de weg te waarborgen, is het noodzakelijk om de asfaltlaag te vervangen.

De Loogstraat wordt een 30 km/uur zone. Daar wordt de inrichting van de straat nu op aangepast. Aan de Europalaan tussen de rotonde Kennedylaan en Titus Brandsmastraat wordt alleen de asfaltverharding vervangen. De deel blijft een 50km/u zone, daardoor hoeft de inrichting niet te woprden aangepast.

Het schetsontwerp van de herinrichting Loogstraat hebben wij besproken met de direct aanwonenden, en samen zijn we tot het onderstaande resultaat gekomen. We gaan nu het schetsontwerp verder uitwerken tot een definitief ontwerp.

23141-TK-V01-3.0_SIT-B01

Digitale tekeningen?

De tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekeningen van de Loogstraat.

Wanneer gaan wij aan de slag?

De aangepaste tekeningen worden nu verder uitgewerkt tot een werkbeschrijving en werktekeningen. Hierna volgt een aanbestedingsproces om een geschikte aannemer te selecteren. 

Zodra de aannemer gekozen is, stelt deze de concrete werkplanning op. De aannemer informeert omwonenden over de exacte startdatum en de fasering van de werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden halverwege mei 2024 van start gaan. 

Heeft u vragen?

Heeft U naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u uw vragen per mail of telefonisch stellen:
•    Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider van de gemeente Brunssum, dhr. thom.janssen@brunssum.nl
•    Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55