Brief voor nieuwe kindergemeenteraad

Leerlingen van de basisschool Titus Brandsma in Brunssum overhandigden vandaag een brief aan loco-burgemeester Hugo Janssen. De brief is gericht aan de kindergemeenteraad, die in september 2023 in Brunssum wordt gekozen.

De brief is onderdeel van een nieuwe lesmethode voor taal en spelling op de basisschool Titus Brandsma. De methode is opgebouwd rondom thema's. In groep 8 komt het thema 'Buurt' aan bod. De kinderen gaan aan de slag met concrete situaties in de eigen buurt en voeren taalopdrachten uit die daarmee te maken hebben.

Brief overhandiging 6-2023Brief

Een van die opdrachten is het schrijven van een brief aan de gemeente om aandacht te vragen voor een probleem in de eigen buurt, of op de eigen school. In de brief van groep 8 van de Titus Brandsma wordt aandacht gevraagd voor hondenpoep op sportvelden, nieuwe netten in voetbalgoals en het aanleggen van een basketbalveld, maar bijvoorbeeld ook voor het houden van een capibara (een groot knaagdier) in de klas en het organiseren van spelletjesmiddagen na schooltijd.

Loco-burgemeester Hugo Janssen nam op woensdag 28 juni de brief in ontvangst. Hij beloofde de brief door te leiden naar de kindergemeenteraad van Brunssum.

Hugo Janssen maakte de leerlingen van groep 8 ook een compliment. Het nadenken over de toekomst van je eigen buurt en daar een actie voor organiseren, is een mooi voorbeeld van hoe kinderen vertrouwd raken met de beginselen van de Nederlandse democratie en zo al op jonge leeftijd leren opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen.

Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad van Brunssum wordt in september 2023 gekozen. Op alle Brunssumse basisscholen kiezen de leerlingen één afgevaardigde voor de raad. De kinderraad kiest vervolgens in november 2023 een kinderburgemeester.

Zowel de kinderburgemeester als de kinderraad zullen de burgemeester en gemeenteraad van Brunssum gevraagd en ongevraagd adviseren over jeugd- en kinderzaken die in de gemeente Brunssum spelen.