Vergadering Commissie AWACS

De commissie AWACS Limburg komt op woensdag 28 februari 2024 om 15.00 uur bijeen voor een vergadering. Deze vindt plaats in het gemeentehuis van Brunssum

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen.

De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er bijvoorbeeld klachtenrapportages besproken.
De commissie komt in de regel vier keer per jaar bijeen.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen: provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (betrokken wethouders, burgemeester, enkele raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Geilenkirchen.

Agenda

De agenda en de achterliggende documenten zijn te vinden op de website van de commissie.

Openbaar

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De bijeenkomst op 28 februari 2024 vindt plaats in het gemeentehuis van Brunssum, Lindeplein 1. Bezoekers kunnen zich melden bij de receptie.

Mocht u vooraf vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer Achten.