Veteranen adopteren wegkruisen

De Stichting Veteranen Brunssum gaat het beheer en onderhoud van de wegkruisen in Brunssum doen. Dat hebben gemeente en de veteranen afgesproken. De wegkruisen zijn in de afgelopen jaren allemaal opgeknapt door vrijwilliger Frans Cals.

Brunssum telt 21 wegkruisen in eigendom van de gemeente. Sinds 1999 zijn deze allemaal door de inspanningen van Frans Cals hersteld of herplaatst.

In 2021 sloot de heer Cals zijn project af. De gemeente Brunssum nam daarop het beheer en het onderhoud van de wegkruisen over. Deze taak is nu overgedragen aan de Stichting Veteranen Brunssum. De veteranen ontvangen daarvoor een onkostenvergoeding.

Op maandag 27 maart ondertekenden wethouder Hugo Janssen en Fred Oostdam, bestuurslid van de Stichting Veteranen Brunssum, de beheerovereenkomst. Bij die gelegenheid werd Frans Cals bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Veteranen adopteren wegkruisen

Bestuurslid Fred Oostdam (links) en wethouder Hugo Janssen (rechts) bij één van de wegkruisen in Brunssum, op de hoek Dorpstraat/Raadhuisstraat. In het midden Frans Cals. Foto: Emile Verhijden.