Zes mensen met uitkering naar vaste baan bij Betere Buren

Zes mensen met een uitkering krijgen een vaste baan bij het Brunssumse mensontwikkelbedrijf Betere Buren. Betere Buren is 100% eigendom van de gemeente Brunssum.

De zes medewerkers zijn al sinds 2019 in dienst bij Betere Buren. Ze doen daar betaald werk dat voorheen vanuit de sociale werkvoorziening werd ingevuld. Omdat bij de sociale werkvoorziening niemand meer kan instromen, startte Betere Buren in 2019 een pilot waarbij mensen met een uitkering op deze banen worden geplaatst. 

Pilot

De pilot omvatte oorspronkelijk 10 werkplekken. Van de 10 medewerkers die in 2019 op deze plekken startten, zijn er inmiddels 2 uitgestroomd naar betaald werk elders. Eén medewerker heeft uitzicht op een regulier dienstverband bij Betere Buren, terwijl één medewerker binnenkort met pensioen gaat. De zes overgebleven medewerkers hebben tijdelijke contracten die in de tweede helft van 2023 aflopen.

Door deze zes medewerkers een vast dienstverband aan te bieden, kan Betere Buren de huidige bedrijfsvoering continueren. De betreffende medewerkers voeren onder meer Wmo-opdrachten uit voor kwetsbare inwoners van Brunssum, zoals de was- en strijkservice, en het mantelzorgcompliment in natura (klussen in en rondom het huis). 

Beschut werk

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een baan bij een gewone werkgever krijgen. Daarom is samen met organisaties voor werkgevers en werknemers de Banenafspraak opgesteld. Hieraan heeft de gemeente Brunssum eerder al invulling gegeven door werkplekken te creëren voor 8 mensen uit deze doelgroep en deze een vaste baan te geven.

Daarnaast is bij de invoering van de Participatiewet in 2015 afgesproken dat gemeenten in tien jaar tijd 30.000 beschutte werkplekken voor mensen met een beperking realiseren. Met het aanbieden van een vaste baan aan de zes mensen bij Betere Buren geeft de gemeente Brunssum invulling aan deze taakstelling. Het voornemen is om de groep van zes medewerkers op termijn uit te breiden naar 10. 

Betere Buren

Betere Buren helpt mensen in de bijstand aan werk. Dat gebeurt met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing. Door het verrichten van klussen voor bedrijven en particulieren doen de medewerkers van Betere Buren extra kennis en ervaring op en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt of op participatie.

Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden in de afgelopen jaren fors is afgenomen, is ook hun afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter geworden. Dit betekent dat een ontwikkeltraject richting (reguliere) arbeidsmarkt voor steeds minder mensen is weggelegd en de inspanningen steeds meer gericht zijn op participatie ('meedoen') in de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

In 2019 volgden nog zo’n 160 mensen bij Betere Buren een ontwikkeltraject naar werk. Dit aantal is inmiddels teruggelopen tot ruim honderd. Daarnaast worden zo’n 60 mensen ontwikkeld en begeleid naar participatie.