Ruim 1,3 miljoen Rijksbijdrage voor 4 Brunssumse woningbouwprojecten

Brunssum ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financiële bijdrage van 1,34 miljoen euro voor vier woningbouwprojecten.

Deze projecten zijn feitelijk klaar om van start te gaan, maar kunnen door veranderde economische omstandigheden zoals gestegen rente en gestegen bouwkosten nog niet concreet van start. Door de toekenning van de Start Bouwimpuls bijdrage kunnen deze projecten in 2024 of uiterlijk 2025 aan de slag.

Samen leveren deze projecten 182 nieuwe woningen voor Brunssum op. De Brunssumse projecten maken deel uit van een aanvraag van de Stadsregio Parkstad Limburg. In totaal ontvangt de regio 5,72 miljoen euro voor 23 bouwprojecten (835 nieuwe woningen). 

Veel mensen kunnen op dit moment geen betaalbare woning vinden, terwijl wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk een eerste levensbehoefte is. Wethouder Jaimy van Dijk: “In Brunssum voelen wij ook de urgentie om voldoende betaalbare woningen te bouwen. En we hebben ook een aantal projecten in de startblokken staan waarbij de daarvoor geldende procedures nagenoeg zijn afgerond. Toch maakt de financiële tegenwind dat het tot nu toe niet lukt om daadwerkelijk te bouwen. En dat terwijl we weten dat veel mensen wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning in Brunssum. Ik ben dan ook  opgelucht dat we met deze Rijksbijdrage op relatief korte termijn 182 woningen kunnen toevoegen aan de Brunssumse woningmarkt. Het is mooi dat onze regionale samenwerking ook in dit dossier weer zijn meerwaarde bewijst. Bijzonder is het bovendien dat alle vier de door Brunssum ingediende projecten zijn gehonoreerd”

Brunssumse projecten

Concreet zullen daarmee de volgende vier projecten in 2024 of 2025 starten met bouwen.:

  • Het project Raadhuisstraat In totaal 30 appartementen (middenhuur) en 22 grondgebonden woningen (middenhuur). Ontwikkelaar: Wonen Limburg
  • Het project Entree Dorpstraat: 39 appartementen (sociale huur). Ontwikkelaar: Wonen Limburg
  • Het project Emma: 80 appartementen (sociale huur en middeldure huur). Ontwikkelaar: BPD.
  • Het project Rumpenerstraat: 11 nieuwbouwappartementen (middenhuur (9) en in het duurdere huursegment (2) op de voormalige Bristollocatie. Ontwikkelaar:  VBC (Vastgoed Beleggingscentrum) BV 

Stadsregio Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage van 5,72 miljoen euro voor 23 bouwprojecten. Het zijn woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tot uitvoering te kunnen komen. Het gaat om de toekenning van een subsidieaanvraag die medio oktober is ingediend, waardoor de startbouw van 835 nieuwe woningen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal nog dit jaar, en uiterlijk in 2025 zal plaatsvinden.

Met de nu toegekende Startbouwimpuls (SBI) stimuleert de Rijksoverheid dat locaties die al vergund zijn zo snel mogelijk starten met de bouw. Zo kan de bouw op vergunde locaties soms nog dit jaar van start gaan, wat een dip in de woningbouw beperkt en verkort.