Openstelling aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling

Het Commissariaat voor de Media maakt bekend dat per heden de procedure tussentijds is opengesteld voor aanwijzing van een lokale publieke media-instelling ter uitvoering van de publieke mediaopdracht in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Voerendaal.

Partijen die geïnteresseerd zijn in verkrijging van een vijfjarige aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum en/of Voerendaal, kunnen daartoe tot uiterlijk 4 juli 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. 

In geval van toewijzing van de aanvraag, gaat de aanwijzing in per datum besluitvorming. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Commissariaat voor de Media.