Nieuwe cursus Politiek Actief in Brunssum

Hoe werkt de gemeente en de besluitvorming in de gemeente? Wat doet een gemeenteraad? Ik wil graag meer weten over de politiek? Bent u nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen? De gemeente Brunssum organiseert een gratis cursus voor álle inwoners die zich interesseren voor de lokale politiek.

Cursus Politiek ActiefAanmelden kan tot 1 juni 2023.

Tijdens de cursus Politiek Actief krijgt u een kijkje in de keuken van de politiek. 

Heeft u er al eens over nagedacht om zelf actief te worden in de politiek? Dan ontdekt u misschien of, en op welke manier, u actief wilt worden in de politiek. Maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent of graag wilt weten hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek, is deze cursus een aanrader!

De gemeenteraad hoopt op een zo divers mogelijke deelname, waarvoor ook jongeren en vrouwen nadrukkelijk worden uitgenodigd. 

Programma

De cursus wordt aangeboden door de gemeente Brunssum en verzorgd door de griffie. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten.

  • Dagdeel 1: Hoe wordt Nederland bestuurd?
  • Dagdeel 2: Gemeentepolitiek deel 1: taken en rollen van de gemeenteraad
  • Dagdeel 3: Gemeentepolitiek deel 2: in gesprek met raadsleden

De bijeenkomsten hebben een interactieve insteek. Ook raadsleden en fractieondersteuners nemen deel aan dit programma, waarbij ze vertellen over hun eigen ervaringen. 

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten in de avond, steeds op de woensdag: 7 juni, 14 juni, en 21 juni 2023, van 19 uur tot 21 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie, in de raadzaal in het gemeentehuis van Brunssum.

De cursus werd ook gehouden in 2021. Vanwege de coronamaatregelen waren die bijeenkomsten toen (deels) digitaal. Voor sommige geïnteresseerden was dat destijds de reden om af te zien van deelname. Voor deze mensen biedt de nieuwe cursus een uitgelezen kans om alsnog deel te kunnen nemen. 

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? 

Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Brunssum, via griffie@brunssum.nl of (045) 527 86 16. Vermeld bij uw aanmelding uw volledige naam, adres en contactgegevens, en of u aan alle bijeenkomsten zult deelnemen.

Aanmelden kan tot 1 juni 2023. Bij grote belangstelling wordt de cursus later in het jaar herhaald.