Wanneer ontvangt u de aanslag van de gemeentebelasting?

In februari 2022 ontvangt u het aanslagbiljet met de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. De aanslagbiljetten worden, in opdracht van de gemeente Brunssum, verstuurd door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg).

U krijgt de aanslag per post, tenzij u heeft aangegeven dat u de aanslag digitaal wilt ontvangen. In dat geval ontvangt u de belastingaanslag van BsGW digitaal in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.

Post-IT BsGW_media_def 1WOZ-waarde

Op dat aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van een woning of pand.
 

Voor de WOZ-beschikking van 2022 wordt de marktontwikkeling van 2020 gebruikt, de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021. Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt BsGW onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving.

Gelet op de ontwikkeling van de afgelopen jaren, ligt de stijging van de WOZ-waarde in 2022 in het verlengde van de oplopende huizenprijzen van het jaar daarvoor. 

 

WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW

Vindt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is ingeschat? Maak dan niet direct bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar bel eerst eens met BsGW 088-8420 420. 
 
BsGW-taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. Dit bespaart veel tijd en kosten.
 
Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, dan kunt u rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken. Eenvoudig bezwaar indienen kan online via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Let op dat u dit binnen de gestelde termijn van zes weken na dagtekening van het aangiftebiljet doet.