Burgemeester stelt samenscholingsverbod Treebeek in

De burgemeester van Brunssum heeft voor een deel van Brunssum-West een samenscholingsverbod ingesteld. Het verbod gaat in op 12 oktober 2023 en geldt voor jongeren tot 23 jaar.

Het verbod geldt voor groepen vanaf drie personen in de leeftijd tot 23 jaar die zich hinderlijk, uitdagend en/of intimiderend gedragen ten opzichte van elkaar of anderen. De bevoegdheid van de burgemeester om het verbod in te stellen is geregeld in artikel 2:1a van de Algemene Plaatselijke Verordening Brunssum 2020.

Overlast

Burgemeester Wilma van der Rijt heeft het verbod ingesteld vanwege een groeiend aantal incidenten in de wijk Treebeek in Brunssum-West, waarbij jongeren en jong-volwassenen (tot 23 jaar) betrokken zijn. Het gaat daarbij om bedreigingen, vernielingen, baldadigheid, vechtpartijen en andere situaties die een bedreiging vormen voor de openbare orde. 

In het recente verleden is door een extra inzet van politie, gemeente, straatcoaches en jongerenwerkers getracht om de overlast aan te pakken. Dit optreden heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Vandaar dat de gemeente nu een ingrijpender maatregel inzet: het samenscholingsverbod. 

Het samenscholingsverbod geeft politie, gemeente, straatcoaches en jongerenwerkers van het CMWW extra mogelijkheden om op te treden tegen overlast door grote(re) groepen jongeren/jongvolwassenen. 

Voedingsbodem

Burgemeester Van der Rijt: “Bij gemeente en politie komen regelmatig klachten en meldingen binnen over overlast in Treebeek, in diverse vormen. In de afgelopen tijd hebben we geprobeerd om die overlast terug te dringen, zowel preventief als repressief. Dat is niet gelukt. De maat is vol bij omwonenden, en dat snap ik goed. Vandaar dat ik nu heb gekozen voor dit zware middel”.

Met het samenscholingsverbod pakt de gemeente niet alleen de huidige overlastgevers aan, zegt burgemeester Van der Rijt. “We voorkomen daarmee ook dat er in Treebeek een voedingsbodem ontstaat voor nieuwe overlastgevers die gaan meelopen met de bestaande groepen. Ook geven we hiermee richting omwonenden, ondernemers en winkelend publiek een duidelijk signaal af, namelijk dat wij de overlast met alle mogelijke middelen zullen bestrijden, om de veiligheid en leefbaarheid van allen te waarborgen”.

Het gebied waar het samenscholingsverbod betrekking op heeft ligt ingesloten tussen N-276, Trichterweg, Akerstraat-Noord, en Wenckebachstraat/Spoorstraat (zie kaart).

Het verbod blijft gehandhaafd voor een periode van drie maanden, tot en met 12 januari 2024.