Hoorzitting in Den Haag: Noodkreet burgemeesters over politiecapaciteit

Vandaag uiten de burgemeesters van Parkstad Limburg en Vaals een noodkreet over de forse afname van politiecapaciteit. Dat doen ze tijdens een hoorzitting in Den Haag.

De 7 gemeenten van Parkstad en Vaals hebben eind juli 2023 beroep ingediend tegen het Regionaal Beleidsplan Politie (RBP) bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit beroep luiden zij de noodklok over de forse afname van de politiecapaciteit die het RBP voor deze regio zou betekenen. De hoorzitting over deze kwestie vindt vandaag, maandag 22 januari 2024, in Den Haag plaats, op het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Een beroep instellen met 8 burgemeesters samen, dat doe je écht niet zomaar", aldus burgemeester Roel Wever (Heerlen), die ook namens de andere burgemeesters van de Parkstadgemeenten en de gemeente Vaals spreekt. "Het is een met harde feiten onderbouwde noodkreet die wij samen willen laten doorklinken in Den Haag. Er is nu al een zodanig tekort aan politieagenten dat de normale politietaken niet meer goed uitgevoerd kunnen worden. Verdere reductie zou de veiligheid van onze burgers in gevaar brengen". 

Hoorzitting Den HaagBurgemeester Wilma van der Rijt is één van de burgemeesters die vandaag in Den Haag de noodklok luiidt over de forse afname van de politiecapaciteit voor onze regio. Naast haar burgemeester Eric Geurts van Beekdaelen.

 

 

 

 


 

Disbalans

Dat de politie van de eenheid Limburg onder druk staat is niet nieuw. Er is al jaren disbalans tussen het beroep dat de Limburgse burger op de politie doet en de capaciteit die er is om aan deze vraag te kunnen voldoen. In de huidige tijd waarin de verbinding met de samenleving onder druk staat worden wijkagenten ingezet om de 24/7 noodhulp te kunnen blijven waarborgen. Hierdoor zijn zij te beperkt inzetbaar voor hun oorspronkelijke taak: het eerste aanspreekpunt in de wijk, een kernwaarde van de politie in Limburg.

Burgemeester Wever: “Limburg is langgerekt en heeft een uitstekende infrastructuur. Dit in combinatie met het feit dat er een aantal middelgrote steden zijn maar relatief ook veel landelijk gebied maakt de provincie een belangrijke internationale logistieke hotspot; niet alleen voor het toerisme waar Limburg de 2e plaats van Nederland inneemt, maar ook van criminelen die daarbij handig gebruikt maken van de verschillen tussen wet- en regelgeving in met name de Euregio. Niet voor niets staan vier Limburgse gemeenten in de top 10 van de misdaadmeter en 5 Limburgse gemeenten in de top 10 van de RTL ondermijningskaart.”

Hoorzitting

Zowel de burgemeesters die beroep hebben aangetekend, als de Regioburgemeester en Hoofdofficier van Justitie worden vandaag door Minister Yesilgöz in de gelegenheid gesteld om hun beroep mondeling toe te lichten. Het pleidooi van de burgemeesters van Parkstad en Vaals zal (o.a.) wijzen op het feit dat het werklastonderzoek waarop het RBP gebaseerd is geen correct beeld van de werklast van de politie geeft en daarom niet geschikt is voor de herverdeling van politiecapaciteit. 

Het RBP kan volgens de burgemeesters daarom dan ook niet uitgevoerd worden en het besluit om het vast te stellen had dan ook niet genomen mogen worden. De datum van de uitspraak van de hoorzitting is nog niet bekend. 

De burgemeesters die vandaag gezamenlijk hun pleidooi in Den Haag houden, zijn Wilma van der Rijt (Brunssum), Roel Wever (Heerlen), Petra Dassen (Kerkrade), Richard de Boer (Landgraaf), Wil Houben (Voerendaal), Eric Geurts (Beekdaelen), Susanne Scheepers (Simpelveld) en Harry Leunessen (Vaals).