Uitbreiding hangvennen in Schutterspark

De gemeente Brunssum heeft plannen om de bestaande hangvennen in het Schutterspark uit te breiden. Op maandag 17 juli presenteert de gemeente, samen met de Bosgroep Zuid-Nederland, de plannen hiervoor.

Het gaat om een uitbreiding met ongeveer 4 hectare, gelegen tussen de twee bestaande hangvennen. Daarmee krijgen de natuurwaarden in het Schutterspark een forse opwaardering, want de Brunssumse hangvennen herbergen een voor Europese begrippen unieke flora en fauna.

KamsalamanderBeschermde diersoorten

Het Schutterspark kent twee hangvennen, beide gelegen in het noordelijke bosgedeelte, op de oosthelling van de Rode Beek. Hangvennen ontstaan in hellingen waar op diverse plaatsen bronnen opborrelen. Door de samenstelling van de bodem en van het terrein kan het water slechts langzaam wegsijpelen waardoor een drassig gebied ontstaat.

Beschermde diersoorten die in de hangvennen voorkomen, zijn de bruine kikker, de kamsalamander en de hoogveenglanslibel, een zeer zeldzame libellensoort waarvan nog maar enkele populaties in Nederland te vinden zijn.

De hangvennen zijn daarmee een schatkamer voor natuurliefhebbers en biologen.

Informatiebijeenkomst op 17 juli

De gemeente en de Bosgroep informeren u op maandag 17 juli graag over de plannen voor de uitbreiding van de hangvennen. 
De bijeenkomst is van 19.30 tot circa 21.00 uur. Na een uitleg over de plannen vindt er een rondwandeling plaats in het gebied waar de uitbreiding is gepland.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar postbus@bosgroepzuid.nl.

Aanmelden kan tot en met zondag 16 juli. De bijeenkomst start in of nabij het Schutterspark. Na aanmelding ontvangt u bericht waar u op maandag 17 juli om 19.30 uur wordt verwacht.