Reclamatiereglement cadeaukaart voor ieder huishouden 2023

 1. Definitie

Op 30 maart 2023 is de huishoudenslijst aangemaakt welke voldoet aan de onderstaande, door het college op 21 maart 2023, vastgestelde definitie van een huishouden. De definitie luidt als volgt:

De Van Dale definieert een huishouden als: bewoners van een huis, een gezin. Ter verduidelijking van deze definitie worden de volgende voorwaarden gekoppeld aan de definitie van een huishouden uit de Van Dale:

 • Enkel adressen met als hoofddoel bewoning komen in aanmerking als zijnde huis.
 • Legale collectieve leefvormen, zoals zorgcentra, worden niet als één huishouden beschouwd. Bewoners of koppels in een dergelijke leefvorm worden als aparte bewoner van een huis beschouwd.
 • Als peildatum voor de uitdraai van de Brunssumse huishoudens hanteren we niet 1 november 2022, de datum waarop het amendement is aangenomen, maar schuiven we zo dicht mogelijk op de productiedatum. De datum van opdrachtverstrekking richting CCV wordt dan ook als peildatum aangehouden voor de uitdraai van de huishoudens.
 • Verstrekking cadeaukaarten aan huishoudens die op basis van diverse signalen in onderzoek zijn geplaatst en waarvan de verstrekking van de kaart als legalisatie van de situatie zou kunnen worden beschouwd, wordt uitgesloten.
 • De huishoudens van NATO-militairen (JFC) woonachtig in Brunssum worden uitgesloten. Formeel heeft de gemeente Brunssum op basis van internationale afspraken omtrent informatiebeveiliging, fysieke beveiliging, belastingen en privacy geen inzicht in deze gegevens.
 1. Activatie cadeaukaart en reclamatieperiode

De cadeaukaart wordt voor 15 mei 2023 verspreid conform de huishoudenslijst. Op het moment van verspreiding is de cadeaukaart nog niet geactiveerd. Op 15 mei 2023 zal de cadeaukaart worden geactiveerd. Vanaf dit moment start ook de reclamatieperiode. Voor reclamatie gelden de volgende spelregels:

 1. Huishoudens die geen kaart hebben ontvangen en voldoen aan de definitie als bedoeld onder 1 van dit reglement ontvangen een nieuwe cadeaukaart. Het oude kaartnummer wordt geblokkeerd[1].
 2. Huishoudens die zich in de periode vanaf 30 maart 2023 tot aan 15 mei 2023 nieuw hebben gevestigd in Brunssum in een op 30 maart 2023 leegstaand object een cadeaukaart kunnen ontvangen.
 3. Huishoudens die zich in de tijd vanaf 30 maart 2023 tot aan 15 mei 2023 nieuw hebben gevestigd in Brunssum in een op 30 maart 2023 tot 15 mei 2023 bewoond object ontvangen een cadeaukaart. De cadeaukaart voor het huishouden die het object in de periode van 30 maart 2023 tot 15 mei 2023 heeft verlaten wordt niet geblokkeerd.
 4. Reclamatie is mogelijk tot uiterlijk 18 juni 2023.
 5. Een reclamatie bevat de volgende gegevens:
 1. NAW gegevens
 2. Contactgegevens
 3. Reden van reclamatie
 1. Voor kaarten, aangemaakt in de reclamatieperiode geldt dat deze twee jaar geldig zijn met terug werkende kracht vanaf 15 mei 2023.
 2. Meldingen van schade aan een cadeaukaart of verlies van een cadeaukaart na de reclamatieperiode worden niet in behandeling genomen door de gemeente Brunssum en betreft eigen verantwoordelijkheid.
 3. Technische problemen met een cadeaukaart, zoals mogelijk onrechtmatige blokkade van de kaart, worden door de gemeente in behandeling genomen en passend opgelost.
 4. Indien uw reclamatie buiten de reclamatieperiode valt en buiten behandeling wordt gesteld is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De klacht bevat minimaal de NAW gegevens, contactgegevens en de reden van de klacht.
 1. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan afwijken van de reclamatieperiode als bedoel in artikel 2, lid d van onderhavig reglement, indien naar oordeel van het college sprake is van een gerechtvaardigde reclamatie welke door onvoorziene omstandigheden niet binnen reclamatieperiode is ingediend.

 

[1] De mutatie wordt bijgehouden in de huishoudenslijst waaraan aan ieder adres een kaartnummer is gekoppeld.