De voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de nominatie voor een jeugdlintje van de gemeente Brunssum:

 • De kinderen en jongeren zijn niet ouder dan 17 jaar.
 • De kinderen en jongeren kunnen afkomstig zijn uit een andere gemeente maar hun verdienste moet in Brunssum liggen.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft de mogelijkheid om een jongere, of een groep jongeren, voor te dragen.
 • De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
  • Naam en leeftijd van degene(n) waarvoor het jeugdlintje wordt aangevraagd
  • Verdiensten (zo gedetailleerd mogelijk)
  • Ondersteuning van genoemde verdiensten door brieven van anderen
  • Contactgegevens aanvrager
 • De gemotiveerde aanvragen moeten jaarlijks uiterlijk 15 september zijn ingediend. 
 • Aanmelden geeft geen garantie op een Jeugdlintje. Een commissie kiest de kandidaten die het lintje verdienen. De indieners van de voordrachten krijgen bericht over de uitkomst.